Biała lista VAT

Biała księga podatników – najważniejsze pytania

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego nowego serwisu tematycznego dotyczącego zmian w ustawie o podatku VAT i związanych z tym nowymi obowiązkami przedsiębiorców – którzy są podatnikami VAT.

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie istotne zmiany, które dotyczą m.in. elektronicznej wersji wykazu podatników VAT czynnych i zwolnionych oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy usługi w przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy lub rachunek w kasie SKOK który nie jest ujęty w wykazie prowadzonym przez Szefa Administracji Skarbowej (KAS)

Co zrobić gdy rachunek bankowy mojego kontrahenta nie znajduje się na liście podatników VAT?

W przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy – należy złożyć stosowne zawiadomienia na formularzu ZAW-NR do odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego, co czym piszemy w stosownej publikacji na temat znajdującej się pod adresem:

Wśród publikowanych na stronie materiałów można znaleźć również odpowiedź na następujące pytania:

Serwis znajduję się pod adresem: https://nip.waw.pl

Gdzie znajduje się strona do weryfikacji podatników VAT?

Oficjalna strona rządowa stanowiąca metodę na sprawdzenia statusu podatnika oraz uzyskanie informacji o prawidłowym numerze rachunku bankowego bądź rachunków bankowych, gdy kontrahent zgłosił do urzędu więcej niż jeden rachunek znajduje się pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Wyżej wymieniona strona Ministerstwa finansów posiada jednak pewne ograniczenia.

Po pierwsze należy sprawdzać podatnika pojedynczo. Nie ma możliwości sprawdzenia kilku lub kilkudziesięciu podatników jednym zapytaniem.

Strona udostępnia tez opis interfejsu programistycznego API – który przy zastosowaniu skryptu pozwoli na sprawdzenie kilkunastu rekordów jednocześnie, jednak i ta metoda ma pewne ograniczenia – możemy wykonać jedynie 10 zapytań na dobę.

Jak podaje przedmiotowa strona:

Korzystanie z API jest limitowane. Przy wykorzystaniu metody „search” możesz złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, natomiast przy wykorzystaniu metody „check” możesz zapytać o 1 podmiot. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00.

W związku z powyższymi ograniczeniami – firmy informatyczne (wśród nich SYNTEO) zaczęły opracowywać własne rozwiązania pozwalające na weryfikację podatników VAT bez wspomnianych limitów.

Możliwe jest to dzięki udostępnieniu przez MF tzw. pliku płaskiego – zawierającego zaszyfrowaną listę wszystkich podmiotów VAT w Polsce wraz z ich rachunkami.

Na dzień dzisiejszy plik ten zawiera ponad 2.3 miliona wpisów i liczba ta stale rośnie wraz ze zgłaszaniem brakujących o rachunkach informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Program do masowej weryfikacji rachunków bankowych podatników VAT

W serwisie przedstawiono również narzędzie – system informatyczny wspomagający pracę działów finansowych – pozwalający na masową weryfikację kontrahentów za pomocą numeru NIP oraz weryfikację numerów rachunków bankowych (NRB) – bez limitów dziennych.

Weryfikacji można dokonać aż w 3 rejestrach – bez dodatkowych opłat:

 • krajowym rejestrze REGON prowadzonym przez GUS
 • krajowym rejestrze VAT prowadzonym przez KAS – tzw. biała lista podatników
 • w rejestrze europejskim VIES – prowadzonym przez Komisję Europejską.


Przedstawione oprogramowanie pozawala nie tylko na weryfikację statusu firmy w w/w rejestrach i porównanie danych. Pełna lista funkcji dostępnych w programie została przedstawiona poniżej:

 • Weryfikacja poprawności numeru NIP – sprawdzenie sumy kontrolnej
 • Konwersja numeru NIP na KRS
 • Sprawdzenie czy podany numer NIP jest numerem poprawnym i należy do podmiotu gospodarczego
 • Weryfikacja czy pod podanym numerem NIP prowadzona jest działalność gospodarcza
 • Sprawdzenie czy działalność gospodarcza nie została zawieszona
 • Kontrola zmian statusu działalności kontrahenta
 • Integracja z zewnętrznymi systemami przez API i pliki CSV
 • Możliwość masowej weryfikacji statusu działalności gospodarczej
 • Możliwość masowej weryfikacji daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej
 • Weryfikacja statusu VAT podatnika (Biała Lista VAT) po numerze NIP
 • Sprawdzanie numeru rachunku bankowego kontrahenta w rejestrze VAT udostępnianego przez Krajową Administrację Skarbową – Ministerstwo Finansów
 • Pobieranie zgłoszonych do Krajowej Administracji Skarbowej numerów rachunków kontrahenta
 • Weryfikacja rachunków bankowych w pliku płaskim udostępnianym przez KAS – MF
 • Weryfikacja rachunków wirtualnych: na przykład mBank Mass Collect
 • Sprawdzenie czy kontrahent posiada VAT EU – rejestr VIES
 • Możliwość integracji z Comarch ERP Optima i innymi systemami

Wierzymy, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, dlatego zapraszamy do zapoznania się z nową opcją 100% delegacji weryfikacji kontrahentów VAT do nas w wyjątkowej cenie 50 PLN / miesiąc – oferta dotyczy outsourcingu weryfikacji kontrahentów – podatników VAT

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją multimedialną w serwisie YouTube przedstawiającą możliwości narzędzia do zbiorczego sprawdzenia rachunków bankowych w wersji bezpłatnej:

Prezentacja: Zbiorcza weryfikacja kontrahentów VAT – poradnik jak używać

Media branżowe o naszym programie do białej listy