Oprogramowanie na zlecenie

Nasz zespół specjalistów – inżynierów oprogramowania jest w stanie kompleksowo realizować projekty informatyczne, zarówno nowe jak i istniejące – będące w fazie aktywnego developmentu. Katalog usług związanych z tworzeniem oprogramowania obejmuje następujące obszary: 

 • Wytwarzanie aplikacji, systemów IT, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych 
  • W oparciu o specyfikację klienta i stworzoną przez nas dokumentację projektową
  • W oparciu o dokumentację dostarczoną przez Klienta lub podmiot zewnętrzny
 • Rozbudowa istniejących systemów IT
  • Wytwarzanie modułów, rozszerzeń, aplikacji dodatkowych
 • Optymalizacja systemów IT, stron internetowych, aplikacji mobilnych
  • Poprawa wydajności działania aplikacji i stron internetowych
  • Poprawa bezpieczeństwa aplikacji i systemów IT
 • Migracje technologii
  • Wymiana silników bazodanowych
  • Przepisywanie aplikacji i witryn internetowych do innej technologii (np. RWD, Microservices) 
 • Integracja aplikacji i systemów w tym
  • Eksport danych z systemów zewnętrznych
  • Import danych do systemów ze źródeł zewnętrznych
  • Migracje baz danych
  • Agregacja danych
  • Projektowanie i implementacja interfejsów API
  • Projektowanie i implementacja usług sieciowych (Web service)