AML

Zapraszamy do zapoznania się z nowym blogiem poświęconym tematyce AML / CFT i Compliance.

Tematyka strony dotyczy w szczególności Czwartej Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 (AML4) oraz wymagań polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  (Dz.U. 2018 poz. 723)

Witryna dostępna jest w języku polskim i angielskim pod adresem: http://aml4.eu

Na blogu poruszane są następujące tematy:

Zapraszamy!