Najlepsza lista polskich pepów

Co jest Lista Pepów ?

Tematyka związana z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (tak zwany PEP)  jest ściśle powiązana z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje zapisy czwartej (AMLD4) , piątej (AMLD 5) a niebawem także szóstej (AMLD 6) dyrektywy unijnej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Szereg instytucji Unii Europejskiej w tym w Polsce został zobowiązany na mocy tych przepisów do weryfikacji swoich klientów,  w celu ustalenia czy osoby te nie są zaangażowane w działalność przestępczą związane z praniem pieniędzy lub uczestniczą w finansowaniu organizacji terrorystycznych.

Jednym z istotnych kryteriów jakie należy brać pod uwagę przy badaniu takich osób jest ich polityczne zaangażowanie.  Przepisy dyrektywy definiują taką osobę jako jako osobę na eksponowanym stanowisku politycznym.

Wobec osoby która posiada status Pep należy zastosować specjalne szczególne środki ostrożności i uwagi przy podejmowaniu działań biznesowych z taką osobą.

Jak najłatwiej sprawdzić status PEP danej osoby?

Jak autoryzowany dystrybutor firmy Machine Mind oferujemy za pośrednictwem witryny internetowej polskielistypep.pl usługę pozwalającą na weryfikację i sprawdzenie statusu PEP danej osoby za pomocą jej imienia i nazwiska.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia witryny   i bezpłatnego wypróbowania usługi.

Zapraszamy również do lektury bloga internetowego, który porusza m.in tematy licznych kontrowersji dotyczących stosowania przepisów o PEP:

Jeżeli są Państwo instytucją, która zobowiązana jest do wdrożenia procedur AML w tym badania politycznego zaangażowania klienta (KYC, PEP Screening) – zachęcamy do kontaktu.

Pełny katalog usług IT dla branży finansowej oferowany w modelu SaaS – dostępny jest pod adresem: https://pl.hyperflow.eu/

Oprócz usługi Listy PEP, oferujemy inne, kompleksowe narzędzia klasy AML , KYC, Białą Listę VAT, obsługę Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.